อนุทิน 125899 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นสัปดาห์ของการไหว้ครู ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้ามีความตื้นเต้นมาก ตั้งแต่ จักทำพาน ผู้หญิงและผู้ชาย ให้กับนักเรียนประจำชั้นของข้าพเจ้า และเมื่อมาถึงพิธีสำคัญ ทำให้ข้าพเจ้ามีความตื้นเต้นมากกว่าเดิม ด้วยบรรยากาศและความศักดิ์สิทธ์ของพีธี ในขณะที่นักเรียนนำดอกไม้มาไหว้ ทำให้ความรู้สึกของข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าลูบศรีษะเด็กๆเบาๆพร้อมพูดว่า" ขอบใจจ๊ะ ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี ของครูและพ่อแม่นะ " น้ำตาคลอเบ่า และซาบซึ่งในความเป็นครูมากยิ่งกว่าเดิม

และในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นักศึกษาฝึกสอนได้จักเตรียมการทำโครงการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ที่พาเด็กออกนอกสถานที่เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรูู้ชีวภาพ และเศรษฐกิจพอเพียงในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกษ์ใช้ในโรงเรียน ซึ่งทุกคนร่วมมือทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

ในเรื่องการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี บรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกด้าน ผู้เรียนเข้าใจและมีความสุข

เขียน 30 Jun 2013 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)