อนุทิน 125894 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2556

          สัปดาห์ที่ 7 ของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สัปดาห์นี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดบอร์ดวันสุนทรภู่และแต่งตัวให้กับนักแสดงทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ สำหรับวันสุนทรภู่ก็มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับสุนทรภู่ การคัดลายมือ การรำ

          สำหรับด้านการสอนในสัปดาห์นี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ขึ้นในบทที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียนไปสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆๆโรงเรียนและให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ทำหน้าที่ครูเวรประจำวันของครูพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายคูปองให้กับนักเรียน การทำกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดไปถึงการรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนบ่าย ส่วนวันศุกร์จะเป็นกิจกรรมชุมนุม ซึ่งจะมีวิทยากรจากภายนอกมาทำกิจกรรมกับนักเรียนซึ่งได้รับหน้าที่ให้คุมนักเรียนในชุมนุมศิลปะเขียน 30 Jun 2013 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)