อนุทิน 125888 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 7 ของการไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่หนักมากพอสมควร เนื่องจากมีวันสำคัญๆ หลายวันทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆให้กับนักเรียน โดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสำหรับวันสุนทรภู่ก็มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ  การรำ และมีการจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ ซึ่งดิฉันก็ได้ทำการจัดอย่างสุดฝีมือ และอีก 1 วันที่สำคัญไม้แพ้กัน นั้นคือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ในตอนเย็นทางโรงเรียนจะมีการฝึกนักเรียนเดินสวนสนามลูกเสือ ทำให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พิเศษมากๆ เนื่องจากมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่สำคัญ  สำหรับทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นเหมือนทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนจะให้ความสำคัญในด้านการทดลองและการทำใบกิจกรรม จึงต้องเตรียมใบกิจกรรมที่สนุก น่าอ่าน และมีสีสันตลอดเวลา สำหรับปัญหาที่พบเจอในการฝึกสอนก็คือ เด็กนักเรียนที่มีการเรียนอ่อน และช้ามากทำให้ต้องจัดการสอนไปอย่างช้าๆ รวมถึงนักเรียนที่ขี้เกียจเรียน ไม่ทำงาน ไม่สนใจเรียน จึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความสนใจการเรียนมากขึ้น


เขียน 30 Jun 2013 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)