อนุทิน 125886 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่ 7 ที่โรงเรียนดาราสมุทรสัปดาห์นี้มีกิจกรรมเยอะมากวันจันทร์มีการเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดไปที่ชุมชนบ้านนาคาโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และวันอังคารได้มีการเข้าอบรมการต่อต้านยาเสพติด ณห้องประชุมที่โรงเรียนดาราสมุทรและวันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญนักนักกวีเอกคนหนึ่ง คือ สุนทรภู่ ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องมีกิจกรรมสำหรับวันสุนทรภู่เพื่อที่จะระลึกถึงท่านและทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นแต่จะจัดกิจกรรมในช่วงเช้าเท่านั้นเพราะทางโรงเรียนไม่อยากให้นักเรียนทิ้งการเรียนโดยนักเรียนก็ได้จัดการแสดงละครเกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันศุกร์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นและนักเรียนทุกคนก็ได้ร่วมมือกันเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นในช่วงเช้าในคาบของกิจกรรมคาบที่ 1 แต่ก่อนจะถึงวันศุกร์นี้ทุกพรรคได้มีการหาเสียงกันจ้าระหวันในช่วงบ่ายก็ได้มีการนับคะแนนเสียงนักเรียนบางส่วนก็ช่วยกันไปเป็นกำลังใจในการนับคะแนนเสียงจนได้สภานักเรียนขึ้นมาเพื่อมาพัฒนาโรงเรียน

เขียน 30 Jun 2013 @ 20:10 ()


ความเห็น (0)