อนุทิน 125882 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 7

          สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มการสอนที่สนุกสนานเป็นอย่างมากในทุกๆห้องที่สอน นอกจากการสอนห้องป.5 เรื่องการขยายพันธุ์พืช และป.6 เรื่อง ระบบต่างๆ โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เช่นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมการทดลอง ที่นักเรียนทุกคนบอกว่าเหนื่อยสุดๆ เนื่องจากป.6 เป็นการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด จึงให้นักเรียนวัดชีพจรก่อนออกกำลัง และหลังการออกกำลังกาย ทั้งสนุกสนานและเหนื่อยตามๆกัน แล้วยังได้มีโอกาสควบคุมชั้นเรียนนักเรียนชั้นป.2 ซึ่งนักเรียนเล่นซนกันมากมีคำถามแปลกๆมาถามดิฉันอยู่ตลอดเวลา และในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงเรื่อง พระอภัยมณี การตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ และการรำปิดพิธี เป็นวันที่ความสนุกสนานมากทั้งนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ส่วนวันศุกร์เป็นกิจกรรมชุมนุม วิชาการทำอาหาร วันศุกร์นี้เป็นการทำน้ำปั่น โดยนำเอาดอกอัญชัญมาทำน้ำปั่น นักเรียนก็สดชื่นกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการจำหน่ายคูปองอาหารสำหรับนักเรียน


เขียน 30 Jun 2013 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)