อนุทิน 125879 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

สด ๆ ร้อน ๆ จากงานรับ Certificate of Notarial Services Attorney  ใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและอกสารสำหรับต่างประเทศ เทียบเท่ากับ Notary Public


๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เขียน 30 Jun 2013 @ 16:46 () แก้ไข 30 Jun 2013 @ 18:20, ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ส่งการบ้านด้วยค่ะ 

ถอดบทเรียนบันทึกน้องแสง

ยินดีกับน้องเราด้วยคนนะครับ

เขียนเมื่อ 

อย่างเท่ห์ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับพี่กิ่งด้วยนะครับ