อนุทิน #125879

สด ๆ ร้อน ๆ จากงานรับ Certificate of Notarial Services Attorney  ใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและอกสารสำหรับต่างประเทศ เทียบเท่ากับ Notary Public


๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (5)

ยินดีกับน้องเราด้วยคนนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับพี่กิ่งด้วยนะครับ