อนุทิน 125879 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

สด ๆ ร้อน ๆ จากงานรับ Certificate of Notarial Services Attorney  ใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและอกสารสำหรับต่างประเทศ เทียบเท่ากับ Notary Public


๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (5)

ยินดีด้วยค่ะ

ส่งการบ้านด้วยค่ะ 

ถอดบทเรียนบันทึกน้องแสง

ยินดีกับน้องเราด้วยคนนะครับ

อย่างเท่ห์ ;)...

ขอแสดงความยินดีกับพี่กิ่งด้วยนะครับ