อนุทิน 125866 - อังศนา มาทอง

1.ได้รับข่าวดี จาก สพฐ.    ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูดีครูเก่ง (MASTER TEACHER ) รับทุนเรียนปริญญาโท 100,000  บาท สาขาวิทยาศาสตร์ ภายในสัปดาห์หน้าต้องหาข้อมูลเพื่อเลือกมหาวิทยาลัยและศึกษาเงื่อนไขรับทุน     บอกกับตัวเองว่าต้องใช้สติและพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อเลือกแล้วหมายถึงภาระผูกพัน
2.ทำโครงการทัศนศึกษาบูรณาการ ต้องเตรียมให้เสร็จภายใน 5 ก.ค.ก่อนพานักเรียนไป 1 สัปดาห์ 
3.เร่งทำแฟ้มสะสมผลงาน และเขียน SAR ของตัวเอง  ส่งผลงาน 19 ก.ค.นี้
 

                   " ทุกวันๆ คืองานและความสุข   เพราะเราเลือกที่จะเป็นครู 
"


เขียน 30 Jun 2013 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)