อนุทิน #125863

  ติดต่อ

 • ๒๙ - ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๖  ฉันไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ "บ้านดวงประทีป"
   นำขนมจีนน้ำยาเห็ด  และน้ำพริกไปเลี้ยงพระและญาติโยม  นำบุญมาฝากญาติมิตรทุกท่านค่ะ
 • กลับถึงบ้านมานั่งอ่านข่าวอดีตพระมิตซูโอะ...ทำให้คิดถึงนิทาน "คนสามคนในตัวเรา"
  คนที่หนึ่งคือคนที่เราอยากเป็น  คนที่สองคือคนที่คนอื่นคาดหวังว่าเราเป็น  คนที่สามคือคนที่เราเป็นจริง ๆ
 • แล้วคนเราต่างเป็นทุกข์เพราะยึด 
 • "ทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่เคยได้ดั่งใจคนอื่น  แต่กลับปรารถนาให้คนอื่นได้ดั่งใจเรา"

                                                                                           
     ธรรมทิพย์
                                                                                          ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)