อนุทิน #125859

สุข ในการทำงาน

สุขที่ได้...ช่วย ชี้  ชวนและตามงาน 

จนวันนี้ สุข... กับปัจจุบัน

แก้ว


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)


ขอให้พี่แก้วมีความสุขและเป็นพลังให้วงการสาธารณสุขและการขับเคลื่อนงานในมิติจิตวิญญาณในระบบสุขภาพต่อไปครับ