อนุทิน 125849 - ปัทมา คลี่ฉายา

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556  

สวัสดีคับบ เพื่อนๆ คือ มาเลททท อีกแร้ว 555 T^T งานยุ่งจนหัวฟู อิอิ อาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ สัปดาห์ที่ 6 แล้วคับ ฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีแล้ว มีความสุขมากๆได้เรียนรู้อะไรใหม่อีกมากมาย เนื้อหาที่สอน ม.1 ในสัปดาห์นี้ก็คือ เรื่องการแพร่และออสโมซิส ได้ทำการทดลองเรื่องการแพร่และออสโมซิส ได้แก่การแพร่ของด่างทับทิม และการออสโมซิสน้ำเข้าไปในกระดาษเซลโลเฟนเป็นเนื้อหาที่สนุกและทำให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นเพราะได้ลงมือปฎิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยครูจะคอยแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตัวของนักเรียนอีกทั้งยังได้ทำงานกันเป็นกลุ่ม    ส่วนในเนื้อหาของม.5 ที่ส่วนในสัปดาห์นี้ก็คือ เรื่องกฎที่เหนือจากกฎของเมนเดล ซึ่งในเนื้อหานี้จะเน้นให้นักเรียนทำโจทย์เพื่อความเข้าใจของนักเรียน 


เขียน 29 Jun 2013 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)