อนุทิน 125826 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๖  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

              สัปดาห์ที่หกของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์สอนนักเรียนมีความสุขกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากนักเรียนมีความกระตือรื่อร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก  อยากเรียนเรื่องนั้น  เรื่องนี้ จนทำให้ครูมีกำลังใจในการสอนขึ้นมา  แต่พอครูชมว่าห้องนี้เรียบร้อย  นักเรียนก็จะเล่นมากกว่าเรียนแล้วเมื่อเล่นมากก็จะมีการแกล้งเพื่อนกันเองจนมีการทะเลาะกันในห้อง โดยที่มีครูอยู่ในห้อง  ครูเลยจัดการโดยการออกจากห้องเรียนอย่างเงียบโดยไม่พูดอะไรเลย  นักเรียนก็จะสำนึกได้เองทำอะไรผิดและต้องทำอย่างไร  เมื่อตัวเองทำผิด ตอนนั้นมีนักเรียนทั้งห้องมาขอโทษครูรู้สึกถึงความเป็นครูที่ต้องสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีได้อยู่ในสังคมได้อย่างสบายถ้านักเรียนรู้จักว่าสิ่งไหนเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิด  ผิดแล้วต้องรู้จักการปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสูขทั้งนักเรียนและคนรอบข้างนักเรียน

นางสาวนารีม๊ะ  แวสะมะ   ห้องว.52   เลขที่21


เขียน 29 Jun 2013 @ 09:55 () แก้ไข 29 Jun 2013 @ 09:56, ()


ความเห็น (0)