อนุทิน 125816 - นาย สรวีย์ กิจชัยอุดมสินท์

  ติดต่อ

ชาวบ้าน ๑,๒๐๐ กว่าคน  ๔๘๘ ครัวเรือน สองหมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ น้ำที่มีใช้กันอยู่ไม่สะอาด ขุ่นข้น มีแต่ขี้เลน

"ประปนไปด้วยสารเคมีทางการเกษตร และมีไม่เพียงพอ" 

อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าช่วยเหลือ จัดสร้างประปาบาดาลให้หน่อย

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

sr
เขียนเมื่อ 

Have you petitioned public interests and called for help from local authorities (อบต อำเภอ จังหวัด ...) ?