อนุทิน 125794 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

๙พฤษภาคม ๕๖ วันครบรอบวันเกิด ๔๙เต็ม ทำบุญที่บ้าน

๑๑-๑๕ พ.ค.๕๖ เดินทางไปเวียดนามใต้ ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ คณะ๖ คน

๓๐-๓๑ พ.ค.นำเสนอรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยที่ วข. หนองคาย

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)