อนุทิน 125793 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

๖ เมษายน๕๖ ร่วมทำบุญอุทิศ ศิษย์เก่าอุตโม ที่วัดธตุขอนแก่น

๘ เมษายน ๕๖ ทำบุญอุทอศส่วนกุศล ให้พ่อหนู ศรศักดา ที่บ้านเกิด

๙ เมษายน ๕๖ พบปะสังสรรค์กับญาติธรรมสกุลศรศักดา ที่ร้านบัวเงิน

๑๓-๑๕ เมษายน ๕๖ ร่วมสงน้ำญาติผู้ใหญ่ในอุบล

๑๖-๑๙ เมษายน๕๖ เดินทางไปเวียดนามกลาง ทัศนศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัย

เขียน 28 Jun 2013 @ 07:14 ()


ความเห็น (0)