ติดต่อ

อนุทิน #125792

๑๒ มีนาคม ๕๖ นำเสนอรายงานการวิจัยรอบแรก

๑๓-๑๕ มีนาคม ๕๖ สมศ.เข้าตรวจ มจร.

๑๗-๒๐ มีนาคม ๕๖ ออกเก็บข้อมูลภาคสนามกับรศ.สมบูณ์ บุญฤทธิ์

๒๑-๒๕ มีนาคม๕๖ เดินทางเก็บข้อมูลที่เวียดนามเหนือ

  เขียน:  

ความเห็น (0)