อนุทิน 125792 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

๑๒ มีนาคม ๕๖ นำเสนอรายงานการวิจัยรอบแรก

๑๓-๑๕ มีนาคม ๕๖ สมศ.เข้าตรวจ มจร.

๑๗-๒๐ มีนาคม ๕๖ ออกเก็บข้อมูลภาคสนามกับรศ.สมบูณ์ บุญฤทธิ์

๒๑-๒๕ มีนาคม๕๖ เดินทางเก็บข้อมูลที่เวียดนามเหนือ

  เขียน:  

ความเห็น (0)