อนุทิน 125759 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Gas not better than coal, professor says 26 Jun 2013 - 07:42pm
http://bigpondnews.com/articles/Environment/2013/06/26/Gas_not_better_than_coal_professor_says_883068.html

Gas-fired power generation will only result in marginal emission reductions, new research has found.

Gas-fired power generation will not be cheaper than coal and will only result in marginal emission reductions, new research has found...

[It seems  gas mining (by fracking) is more destructive environmentally than ungly open-cut coal mining and now using gas seems to be of marginal benefits too. Solar and wind powers look much better (but not nicer -- yet). ]

เขียน 27 Jun 2013 @ 05:06 () แก้ไข 13 Jul 2013 @ 16:03, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

Do you think it is time for Thailand to have nuclear power plants ?

เขียนเมื่อ 

Hello ทะเลงาม Ico48:

If we play the number game, nuclear power plants may come out on top by return of investment. But let us ask a few questions:

Do we have nuclear scientists/technologists that can design a plant? oversee construction of such plant? devise work/process procedures? oversee training of operators and auditors? conduct and verify nuclear fuel purchases? design nuclear waste facilities and management? design and oversee construction nuclear cooling systems? monitor and manage coolant releases?...?

There are a lot of questions which we may not find answers from Thai nuclear experts. So Thailand would need to buy in technologies and hire foreign experts and operators, ... the safety of Thais is under 'external' control and practices. It may take many years for Thailand to acquire necessary skills and aptitudes to operate a nuclear power plant safely and properly. Lessaons from USA, Ukrain and recently Japan should warn us against playing with high risk, high impact and no-turning-back techologies with high persistent wastes. Especially in environment of high corruption and low work ethics.

Let us look for safer technologies. Let us play with windmills, solar converters, biomass,  fermentation, fuel cells, hydrogen engines, etc. We have to engage our best minds in innovative and more earth- or life-friendly endeavours and not to waste our good money buying expensive toys for our chilfren.

เขียนเมื่อ 

ดับไฟฟ้าใต้ ถูกทุกข้อ 29 June 2556 http://www.thaipost.net/news/290613/75694
...  กระผมเห็นด้วยกับคุณเปลวที่ให้ท้องถิ่น เช่น อบจ., อบต. ร่วมรับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบรับภาระมลภาวะของท้องถิ่นกันเอง เช่น ท้องถิ่นต้องการใช้ไฟฟ้า ๑๐ M Watt-Propose ไป ๑๐ ปีถึง ๒๐ ปี ใช้ไฟฟ้าเป็น ๒๐ M Watt ก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้า ๒๐ M Watt ขายไฟฟ้าให้ทาง กฟผ.จ่ายเข้าระบบ จะใช้เชื้อเพลิงอะไรตัดสินใจกันเอง เช่น ชีวมวล, เศษวัชพืช, กิ่งไม้, แกลบ หรือถ่านหิน ก็แล้วแต่ชุมชนจะเลือก Operate บริหารกันเอง สร้างงาน สร้างความรู้กับท้องถิ่น
  อนึ่ง โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่กับเล็กก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น ขนาดใหญ่ราคาต่อ Unit จะถูกกว่า แต่ต้องเสียค่าขนส่ง ค่าสายส่ง หากเกิดขัดข้องจะกระทบกระเทือนต่อระบบมากกว่าขนาดเล็ก กระผมจึงเห็นด้วยกับคุณเปลว ๑๐๐%....   นายน่าเบื่อ

เขียนเมื่อ 

I add this to support my argument against nuclear power generating plants in Thailand.

"พีรพันธุ์" เดินหน้าโครงการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
http://www.thairath.co.th/content/edu/356840 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2556
...รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท. จะเดินหน้าในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ข้าว ที่มีกระแสข่าวของสารเคมีปลอมปน ซึ่ง วท. มีความพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบ หรือนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเร่งสร้างบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของประเทศในอนาคต โดยตั้งเป้าสร้างบุคลากรให้ได้ 15 คน ต่อประชากร 10,000 คนต่อปี...

I hope this does not come to having clean radiated rice!