อนุทิน 125715 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2556

          สัปดาห์การทำงานในเช้าวันจันทร์ก็ต้องปฎิบัติหน้าที่ในการยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนเหมือนเดิม สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณครูจะติดภาระกิจในการพานักเรียนไปแข่งขันวิชาการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการแข่งขันวิชาการโรงเรียนในเครือเทศบาลระดับภาคใต้ คุณครูในสายชั้นป.6 จะมีน้อยและค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อย การสอนในสัปดาห์นี้ต้องสอนแทนครูพี่เลี้ยง 3 วัน และทุกเช้า เที่ยง เย็น ต้องไปดูแลนักเรียนชั้นป.6/1 ตอนเช้าต้องดูแลหรือควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน ควบคุมการเข้าแถว การนั่งสมาธิก่อนเรียนและการดื่มนมของนักเรียน ในตอนเที่ยงต้องดูแลหรือควบคุมการกินข้าวของนักเรียนในการตักข้าวให้นักเรียนกิน และตอนเย็นควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน สวดมนต์ก่อนกลับบ้าน สัปดาห์นี้ทางฝ่ายมัธยมโรงเรียนปิดหยุดสี่วัน มีเฉพาะนักเรียนและคุณครูฝ่ายประถมอย่างเดียวนักเรียนมีปริมาณที่ไม่วุ่นวายมากนัก งานที่รับผิดชอบก่อนกลับบ้านคือการพัฒนาห้องวิทย์หรือการปรับปรุงห้องวิทย์ให้มีบรรยากาศที่สวยงามและน่าเรียนมากขึ้นเนื่องจากห้องวิทย์ทางโรงเรียนปิดตายไปนานมากแล้วจึงต้องมีการปรับปรุงห้องให้สวยงาม สัปดาห์จึงเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยล้าในการทำงานมาก แต่ใจยังสู้ไหว

เขียน 25 Jun 2013 @ 17:55 ()


ความเห็น (0)