อนุทิน #125709

| อนุทิน ... ๔๔๘๐ |

"Multitasking"

ทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน

ใช้ Notebook กับ Netbook อย่างละ ๑ ตัว

* แปลงไฟล์ NEF เป็น JPG ประมาณ ๑๓ GB

* ออกแแบบโครงร่างการศึกษาเอกเทศให้กับ หน.สาขาฯ
(ซึ่ง หน. ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย เหอ เหอ แต่ได้ภาระงานไป)

* ปัญหาเด็กครูเป็นเลิศ เตรียมเข้าพบอธิการฯ เย็นนี้

(กำลังตามมาติด ๆ สำหรับงานอื่น)

เหลือ ...

* PPT Software

* ตรวจชิ้นงานนักศึกษา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)