อนุทิน 125696 - แม่พลอย

  ติดต่อ

ในห้วงคนึงถึง...

ความอุ่นจากไอความอุ่น

อาวรณ์...

สิ่งอันดำเนิน

ไปตามธรรม (ชาติ)

ยอมรับ...
  เขียน:  

ความเห็น (0)