อนุทิน #125696

ในห้วงคนึงถึง...

ความอุ่นจากไอความอุ่น

อาวรณ์...

สิ่งอันดำเนิน

ไปตามธรรม (ชาติ)

ยอมรับ...
เขียน:

ความเห็น (0)