อนุทิน 125691 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันของเราคือเจริญตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มันแข็งแรง ไม่แข็งแรงไม่ได้ “ธรรมะเป็นสิ่งที่ทวนโลกทวนกระแส” ทุกคนต้องจิตใจตั้งมั่นจิตใจแข็งแรง อย่าให้กิเลสมันหลอกเรา ต้องหนักแน่นให้ได้ เราฝึกอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนี้แหละเดี๋ยวใจของเรามันก็สงบเองเย็นเอง อดทนไว้มาก ๆ รับผิดชอบไว้ให้มาก ๆ

คนเรากว่าจะได้ดีน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ มันไม่ใช่ของกล้วย ๆ ความเพียรของเราน่ะเอามาช่วยกัน เพียรไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในทุกขณะจิต แล้วก็เพียรให้ความดีมันเกิดขึ้น ให้มันตั้งมั่น

ชีวิตของเราทุกนั้นน่ะประเสริฐนะ แต่ถ้าเราไม่ได้เดินตามอริยมรรคมันไม่ประเสริฐหรอก อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ประเสริฐมาก ดีมาก ช่วยเหลือเราได้บางคนก็คิดว่าปฏิบัติเข้มงวดละเอียดถี่ยิบอย่างนี้ก็ย่อมอึดอัดแน่ซิ มันก็เครียดแน่ซิ...!

ความคิดอย่างนี้นะมันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง อันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ ความคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกมาคิด กิเลสมันกลัวเราไปลิดรอนสิทธิของมัน มันไม่ได้ตามใจของมัน อย่าให้ระบบความคิดอย่างนี้มาครอบงำจิตใจของเรามีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเรา

ความคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เราอย่าไปสนใจ เราต้องปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนนอนหลับนั่นหละ มีปิติมีความสุขทุกอย่างในสิ่งที่มันเป็นธรรมะเป็นข้อวัตรปฏิบัติ สร้างความพอใจให้เกิดขึ้น เราอย่าให้กิเลสมันมาเผาจิตเผาใจของเรา

งานนี้เราหนีไม่ได้ เราท้อแท้ท้อถอยไม่ได้ เราต้องตั้งใจพัฒนาจิตใจของเราเต็มที่ ถ้าเราเรียนทางโลกมันไม่จบ จะได้ปริญญากี่ใบมันก็ไม่จบ

เรามันคิดเหมือนปลาเหมือนนกนี่นะ นกมันก็ไม่รู้เรื่องปลา มันคิดว่าปลามันอยู่ในน้ำมันหายใจได้อย่างไร ปลามันก็คิดเรื่องนกไม่ได้ ว่านกมันอยู่บนอากาศบนบกทำไมมันไม่ตาย เราก็คิดเหมือนกันน่ะ... ว่าถ้าไปพระนิพพานแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไร รูปสวย ๆ ก็ไม่มี สิ่งที่เอร็ดอร่อยก็ไม่มี เสียงเพราะ ๆ ก็ไม่มีน่ะพระนิพพาน มันจะมีความสุขมาจากไหน ความคิดของเรามันก็คิดได้แต่อย่างนี้น่ะถึงพากันเวียนว่ายตายเกิด มันถึงไม่อยากพากันไปพระนิพพาน มันไม่เข้าใจเหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านสลดสังเวชในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดทุกข์คราวมันเป็นทุกข์ร่ำไปไม่ว่าเกิดเป็นอะไรมันทุกข์ทั้งนั้น มีแต่พระนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ดับทุกข์ได้

เขียน 25 Jun 2013 @ 05:55 () แก้ไข 25 Jun 2013 @ 07:45, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กราบขอโอกาส ขออนุญาตแชร์เจ้าค่ะ...

โอเค ๆ 

เขียนเมื่อ 

...กิเลสมันกลัวเราไปลิดรอนสิทธิของมัน!

๕๕๕ ยิ้มออกแล้ว สาธุ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ