อนุทิน 125686 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

สัปดาห์ที่ 6

            สัปดาห์นี้เหมือนกับได้ฝึกซ้อมสอนอย่างเต็มตัว  ทั้งในบทบาทของครูผู้สอนและบทบาทของครูประจำชั้น  เนื่องจากคุณครูพี่เลี้ยงติดราชการต้องนำนักเรียนส่วนหนึ่งเดินทางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวักนครศรีะรรมราชเป็นเวลา 5วัน  ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4-6 จำนวน 6 ห้องเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และอาเซียนศึกษา   รวม 21 ชั่วโมง  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี และหลังจากนี้อีก 1 เดือนเศษ ก็จะต้องสอนรายวิชาของคุณครูพี่เลี้ยงทั้งหมด เนื่องจากคุณครูพี่เลี้ยงต้องลาคลอด ซึ่งหวังว่าการปฏิหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง  และในวันศุกร์ การเป็นครูให้ความรู้ประจำฐานในกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ก็ยังเป็นอีกบทบามหนึ่งที่ยังคงสนุกเช่นเคย


ขอบคุณครับ

เขียน 24 Jun 2013 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)