อนุทิน 125683 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 6 ได้มีการเรียนการสอนและมีการทดสอบเก็บคะแนน ในด้านการสอนผ่านไปด้วยดี นักเรียนเชื่อฟังมากขึ้น เริ่มรู้จักชื่อและคุ้นเคยหน้านักเรียน เริ่มรู้ว่านักเรียนแต่ละคนเก่งและบ่กพร่องในด้านใด นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และในสัปดาห์นี้ได้เป็นครูจำเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งรับหน้าที่สอนแทนครูผู้สอนของรายวิชานั้น  ส่วนการสอบเก็บคะแนน นักเรียนร้อยละ 95 มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนด้านกิจกรรมได้เข้าร่วมการหาเสียงเลือกสภานักเรียน ช่วยจัดสถานที่ และควบคุมเด็กนักเรียนในการหาเสียงของแต่ละพรรค และได้เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านการแข่งกีฬาในประเภทต่างๆ  

เขียน 24 Jun 2013 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)