อนุทิน 125680 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

            ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก  โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือทางผู้ปกครองให้ เรื่องปลาหางนกยูง เพิ่อนำมาปล่อยในอ่างบัวที่มีลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ  ยุงลาย  

            ในเรื่องการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและมีการเลือกประธานอย่างสนุกสนาน  และแต่พรรคมีการงัดกลเม็ดของแต่ละพรรคมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร  ทั้งการแสดงด้านดนตรี ด้านกีฬา ร้องเพลง ฯลฯ

            สำหรับประธานนักเรียนอาทิตย์นี้ก็จะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นประธานฯที่นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรคัดเลือกมาเพื่อคอยดูแลและรักษาโรงเรียนต่อไป

เขียน 24 Jun 2013 @ 21:22 () แก้ไข 30 Jun 2013 @ 19:09, ()


ความเห็น (0)