อนุทิน 125665 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และเป็นสัปดาห์ที่อากาศเริ่มจะปกติทำให้สามารถไปโรงเรียนได้สะดวก  ทุกๆ เช้าดิฉันจะมาถึงโรงเรียนประมาณ 7 โมงเช้า แต่ถ้าตรงกับเวรประจำวันก็จะมาถึงประมาณ 06: 50 นาที  ซึ่งทุกๆ วันพฤหัสดิฉันจะมีหน้าที่เป็นเวรประจำวันร่วมกับคุณครูพี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่หลักคือ ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ควบคุมการเข้าแถว ควบคุมเรื่องคูปองการรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงการเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรมการทดลองสำหรับนักเรียนทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของเรา และ กิจกรรมการทดลองเรื่องแสงและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโต ถึงแม้การทดลองจะวุ่นวายไปบ้างพอสมควร แต่ก็ทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น การจัดกิจกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลง เกม หรือสื่อการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีสีสัน ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและอยากเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น


เขียน 24 Jun 2013 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)