อนุทิน 125659 - อมรา รักษา

ในสัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายและเหนื่อยมาก เพราะครูที่โรงเรียนได้ไปงานวิชาการกันเกือบหมด เลยต้องมีคาบสอนแทนเพิ่มขึ้นมาหลายคาบ จะเหนื่อยหนักตอนซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียนทุกครั้งจะมีครูเขามาคุมอยู่ด้วยแต่ในอาทิดนี้ครูเขาไม่อยู่ไปงานวิชาการ จะเหนื่อยในเรื่องเด็กจะไม่ค่อยฟังสั่งให้วิ่งก็ไม่วิ่งให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยทำ 

เขียน 24 Jun 2013 @ 10:59 ()


ความเห็น (0)