อนุทิน 125651 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ของเดือนมิถุนายน

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างปกติเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา ในสัปดาห์ได้ให้นักเรียนลงมือการทดลอง เรื่อง รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไร โดยการใช้ต้นเทียนจุ่มลงในสีผสมอาหาร การทดลองในครั้งนี้นักเรียนมีความตื่นเต้นในการทำการทดลอง แต่ผลที่ตามมาก็คือ นักเรียนเล่นสีผสมอาหารกันในห้องทำให้ห้องเรียนสกปรกเต็มไปด้ยสีผสมอาหาร เลยทำให้คาบที่สองของการทดลองนั้นให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนแทน

               เมื่อวันศุกร์ได้ช่วยงานที่ฝ่ายวิชาการในการเย็บข้อสอบวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อสอบของเทศบาลที่ใช้ในการสอบวิชาการ โดยที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีได้รับผิดชอบในการทำข้อสอบในรายวิชาภาษาไทย

เขียน 24 Jun 2013 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)