อนุทิน 125646 - sr

sr

เครื่องแต่งจิต สร้างอัศจรรย์ (Mind-aids)

I have read many of Dr แสวง's posts on amulets (holy objects) and have been thinking about mind tools. A kind of gadgets to enhance power of mind or some certain quality of mind. I made a comment in one of Dr Chan's posts -- when she rewarded her 5 km runs with a new pair of running shoes. I read up 'rosary beads' (ลูกประคำ), Buddha statues, amulates/talismans, ... and even "... ปล่อยให้ รัฐมนตรีแมว บีบบังคับให้สถาบันค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย หันไปทุ่มเทกับการศึกษา ทดลอง ว่าจะนำเอา ควายธนู และ ปลัดขิก มาใช้เป็นประโยชน์ในทางการค้าและการอุตสาหกรรม ได้แบบเดียวกับเทคโนโลยีนาโนได้หรือไม่ ฯลฯ...(from Thaipost tabloid). It seems that Thais are very advanced in the making and using of mind-aids. I wonder if we can improve our mind-aids, take them into the next century and beyond. Make them for "export"...

I am talking about gadgets for enhancing the quality of people's minds. What's your ideas?

เขียน 24 Jun 2013 @ 05:43 () แก้ไข 24 Jun 2013 @ 11:41, ()


ความเห็น (2)

555 อ่านไม่ออก..ค่ะ 

เขียนเมื่อ 

Hi "แค่หนึ่งกำลังใจ" : ขาดแว่นตา หรือขาดเวลา ครับ ?