อนุทิน 125626 - น้องซิลเวีย

  ติดต่อ


มองภาพ--หาความหมาย

--ว่าด้วยอัตตา--

Cultivate a big heart-but a small ego

ทำใจให้กว้าง...วางตนให้เล็ก


(หมายเหตุ: ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)


  เขียน:  

ความเห็น (0)