อนุทิน 125626 - น้องซิลเวีย


มองภาพ--หาความหมาย

--ว่าด้วยอัตตา--

Cultivate a big heart-but a small ego

ทำใจให้กว้าง...วางตนให้เล็ก


(หมายเหตุ: ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)


เขียน 23 Jun 2013 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)