อนุทิน #125626


มองภาพ--หาความหมาย

--ว่าด้วยอัตตา--

Cultivate a big heart-but a small ego

ทำใจให้กว้าง...วางตนให้เล็ก


(หมายเหตุ: ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)


เขียน:

ความเห็น (0)