อนุทิน 125611 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

           สัปดาห์ที่ 6 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้น ทั้งด้านการสอนและผู้เรียนเริ่มที่จะรู้จักนักเรียนเพิ่มขึ้น แต่ก็มีเปัญหา คือ ไม่สามารถจำชื่อนักเรียนได้เพราะมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ลำบากในการเรียกชื่อ จึงให้นักเรียนไปทำประวัติส่วนตัวและให้ติดรูปมา เพื่อที่จะได้จำชื่อนักเรียนได้เพิ่มขึ้น เพื่อจะเป็นผลที่ดีในการจำชื่อนักเรียนได้เวลาทำการสอน 

            ปัญหาอีกอน่างหนึ่งใสสัปดาห์นี้ คือการทำการทดลอง เมื่อสักอุปกรณ์หรือให้ทำการทดลองมาก่อนล่วงใดนักเรียนจะไม่นำมาซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะจะทำการเรียนการสอนต่อไม่ด้ายเพราะไม่มีอุปกรณ์ จึงทำให้การสอนล่าช้าไปกว่าปกติ 

             ภาพรวมในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถแก้ไขปัญหาได้ และนักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีเท่าที่ควรมีบ้างที่คุยกันในห้องเรียนแต่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้

เขียน 23 Jun 2013 @ 11:23 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สู้ต่อไป ปัญหามีไว้แก้ พี่เชื่อว่าน้องทำได้นะคะ