อนุทิน 125591 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๖๙ |

"How to"

น่าแปลกก็คือ ขณะที่มีหนังสือประเภท How to เพื่อบรรลุความสำเร็จออกมาเต็มท้องตลาด แต่กลับแทบไม่มีหนังสือ How to ในยามที่ต้องก้าวลงจากความสำเร็จ ทั้ง  ๆ ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนซึ่งบรรลุความสำเร็จย่อมต้องประสบ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

พระไพศาล วิสาโล

เขียน 23 Jun 2013 @ 00:05 ()


ความเห็น (0)