อนุทิน 125583 - krutoiting

  ติดต่อ

คเวสโกแปลว่าผู้กลับคืนสู่ฝั่ง

รูปธรรมเปลี่ยนแปลงได้ 

นามธรรมเปลี่ยนเป็นรูปธรรม รูปธรรมเปลี่ยนเป็นนามธรรม

อาการทางกายที่หยั่งได้ แต่จิตเรามิอาจหยั่งได้ 

มันสูงเกินกว่าคนธรรมดาอย๋างเราจะคาดเดาได้

สาธุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)