อนุทิน 125578 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 22 มิถุนายน 2556 (โรงดาราสมุทร)

ในสัปดาห์นี้จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องการไข้เลือดออก ซึ่งจะมีการขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและนักเรียนที่มีปลาหางนกยูงมาปล่อยในบ่อบัวของโรงเรียนเพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  ในด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างปกติมีการทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมา มีการทำแบบฝึกหัด มีการไปสอนวิชาคณิตศาสตร์แทนคุณครูประจำวิชาเนื่องจากครูติดอบรมแต่ก็ผ่านไปด้วยดี ในสัปดาห์นี้มีการหาเสียงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนและจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์ถัดไป การหาเสียงของที่โรงเรียนดาราสมุทร เป็นการหาเสียงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีทั้งเนื้อหาสาระ และความบันเทิง แต่ละพรรคก็จะมีกลวิธีในการหาเสียงของตนเอง พรรคไหนมีดีอะไรก็เอาออกมาโชว์ แต่พรรคใดจะได้เป็นประธานก็ต้องรอดูในสัปดาห์หน้า ผ่านไปหลายสัปดห์แต่ทุกครั้งที่ต้องไปสอนนักเรียนความตื่นเต้นก็ยังมีอยู่ทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะในทุกครั้งที่ได้สอนล้วนมีความตื่นเต้นที่แตกต่างกันออกไป เหมือนมีความท้าทายรอเราอยู่ เราต้องผ่านความตื่นเต้นในทุกครั้งด้วยความมั่นใจ

เขียน 22 Jun 2013 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)