อนุทิน 125572 - น้องซิลเวีย


มองภาพ--หาความหมาย


Butterflies can't see their wings. 

They can't see how beautiful they are, but everyone else can. 

People are like that...

ผีเสื้อไม่สามารถมองเห็นปีกของตัวเองได้...

พวกมันไม่อาจมองเห็นว่าตนสวยงามเพียงใด ในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นในความสวยงามอันนั้น

คนเราก็เช่นเดียวกัน...


แปลโดย น้องซิลเวีย

เขียน 22 Jun 2013 @ 21:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น

แต่มองใหม่ ทำใหม่ได้ค่ะ 

เราต้องมองว่าเราสวยค่ะ และต้องไม่ลืมมองว่าคนอื่นก็สวยเหมอนกันค่ะ

ประมาณว่ามองตัวเองและคนอื่นในมุมบวกค่ะ