อนุทิน 125572 - น้องซิลเวีย

  ติดต่อ


มองภาพ--หาความหมาย


Butterflies can't see their wings. 

They can't see how beautiful they are, but everyone else can. 

People are like that...

ผีเสื้อไม่สามารถมองเห็นปีกของตัวเองได้...

พวกมันไม่อาจมองเห็นว่าตนสวยงามเพียงใด ในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นในความสวยงามอันนั้น

คนเราก็เช่นเดียวกัน...


แปลโดย น้องซิลเวีย

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น

แต่มองใหม่ ทำใหม่ได้ค่ะ 

เราต้องมองว่าเราสวยค่ะ และต้องไม่ลืมมองว่าคนอื่นก็สวยเหมอนกันค่ะ

ประมาณว่ามองตัวเองและคนอื่นในมุมบวกค่ะ