อนุทิน 125547 - บัวปริ่มน้ำ

ย้ายสำนักงาน (กองบริหารงานวิจัย) ไปอยู่ตึก สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 27 พ.ค. 56

เขียน 22 Jun 2013 @ 13:28 ()


ความเห็น (0)