อนุทิน 125536 - น้องซิลเวีย


มองภาพ--หาความหมาย


“Every time I thought I was being rejected from something good, 

I was actually being redirected to something better.”


ทุกๆครั้ง...ที่ฉันคิดว่าฉันถูกปฏิเสธจาก...บางสิ่งที่ดีๆ

นั่นคือ...จริงๆแล้วมันเป็นการนำฉันไปสู่สิ่งอื่น...ที่ดีกว่า


แปลโดย...น้องซิลเวียเขียน 21 Jun 2013 @ 23:52 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยม ;)...

เขียนเมื่อ 

ดีจัง