อนุทิน 125536 - น้องซิลเวีย

  ติดต่อ


มองภาพ--หาความหมาย


“Every time I thought I was being rejected from something good, 

I was actually being redirected to something better.”


ทุกๆครั้ง...ที่ฉันคิดว่าฉันถูกปฏิเสธจาก...บางสิ่งที่ดีๆ

นั่นคือ...จริงๆแล้วมันเป็นการนำฉันไปสู่สิ่งอื่น...ที่ดีกว่า


แปลโดย...น้องซิลเวีย  เขียน:  

ความเห็น (2)

ยอดเยี่ยม ;)...

ธิ
เขียนเมื่อ 

ดีจัง