อนุทิน 125526


Sila Phu-Chaya
เขียนเมื่อ

ธรรมของครู ผู้เผยแพร่ความรู้/ความเห็นในเว็บไซต์ก็เป็นครูเช่นกัน

ผู้ให้ความรู้เป็นทานด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ขอฝากหลักธรรมของครูไว้ ณ ที่นี่ค่ะ

 "ธรรมเทศกรรม" มี ๕ ประการ
๑.   อนุปุพพิกถา       สอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับ
๒.   ปริยายทัสสาวี    จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล
๓.   อนุทยตา          ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี
๔   อนามิสันดร       ไม่มีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส
๕   อนุปหัจจ์          วางจิตตรง ไม่กระทบตน และผู้อื่น
หนังสือพุทธธรรม หน้า 637  โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต) และ
ข้อความบางส่วน
"ด้วยความเคารพในแต่ละศาสตร์ หากเราไม่เข้าใจที่มาของรากฐานความคิด หรือบริบทของศาสตร์ใด  ผู้เขียนจะไม่แตะต้องศาสตร์นั้นเลย เพราะพรมแดนของความไม่รู้นำมาซึ่งการกระทบผู้อื่น ศาสตร์อื่น สิ่งนี้สำคัญนัก หากเรารู้เพื่อละ และปล่อยวาง เราจะวางจิตตรง ในโลกนี้ สมัยนี้ มีความรู้มหาศาลล้นหลามกองอยู่ตรงหน้า ทุกสรรพสิ่งล้วนดีมีประโยชน์หากหยิบฉวยมาใช้เป็นด้วยสติมีโยนิโสมนสิการ ที่สำคัญ สิ่งใดที่หากว่าเรารู้แล้วทำให้กิเลสลดลงนั่นคือ "เรารู้ด้วยปัญญา""
ในบันทึกนี้ค่ะ http://www.gotoknow.org/posts/494719
ย้อนรอยบันทึกตนเอง กลับไปอ่าน และเห็นว่าน่าจะนำมาเตือนใจตนเองอีกครั้ง ที่กำลังยึดถือความคิดความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งโดยปราศจากจิตที่เป็นกุศล และเป็นกลาง...การให้ความรู้ใด ๆ ก็ย่อมเป็นไปเพื่อขัดเกลาตนเองด้วยเช่นกันค่ะ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ความเห็น (2)

สาธุ สาธุ สาธุ ครับอาจารย์ ;)...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท