อนุทิน 125519 - krutoiting

krutoiting

A Cognitive Theory of Multimedia Learning 

A Cognitive Theory of Multimedia Learning 

Our cognitive theory of multimedia learning draws on dual coding theory, cognitive load theory, and constructivist learning theory. It is based on the following assumptions: (a) working memory includes independent auditory and visual working memories (Baddeley, 1986); (b) each working memory store has a limited capacity, consistent with Sweller's (1988, 1994; Chandler & Sweller, 1992) cognitive load theory; (c) humans have separate systems for representing verbal and non-verbal information, consistent with Paivio's (1986) dual-code theory; (d) meaningful learning occurs when a learner selects relevant information in each store, organizes the information in each store into a coherent representation, and makes connections between corresponding representations in each store (Mayer, 1997). Figure 1 depicts a cognitive theory of multimedia learning with these assumptions. 


http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp#2">http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp#2

 อิอิ การโหลดข้อมูลก็เป็นทฤษฎีขึ้นมาได้ 

เห็นจะจริงในประเด็นสุดท้ายว่าการโหลดข้อมูลนั้นจะมีความหมายได้ก็เมื่อมันสัมพันธ์กับข้อมูลเดิมที่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย สำหรับผู้ศุงอายุ ผู้ด้อย หรือถดถอยลงในศักยภาพที่เคยมี ก็น่าที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่หายไป แต่ทั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความต้องการว่ายังคงมั่นคงเหนียวแน่นอยู่หรือไม่ 

หากผู้ป่วยแสดงอาการปล่อยวาง ..จะรู้ได้อย่างไรว่าอาการนั้นเป็นจริง

เขียน 21 Jun 2013 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)