อนุทิน 125498 - วัชราพร วงมู้ดา


อนุทินสัปดาห์ที่6 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 นักศึกษาฝึกสอน

          สัปดาห์นี้มีหน้าที่และความผิดชอบเรื่องของการสอนเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านเรื่องของเตรียมการสอนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนให้มากที่สุด กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนมีนักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ส่งการบ้าน ก็ได้ตักเตือนแล้วให้ทำมาส่ง และมีนักเรียนบางคนที่สั่งการบ้านแล้วไม่ยอมมาส่งก็อ้างถึงเรื่องของคะแนน ในที่สุดก็เอามาส่งเป็นอย่างดี     สัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมการไหว้ครูเนื่องจากเปิดเรียนมาหลายวันแล้ว แต่เหตุเพราะฝนตกหนักเลยไม่ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งในอาทิตย์นี้ก็จัดพิธีไหว้ครูอันเป็นที่เรียบร้อยและมีอีกหนึ่งกิกรรมที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คณะครูบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ไข้เลือดออกตามหมู่บ้าน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพิษภัยของไข้เลือดออก
การป้องกัน การดูและเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพ

         และเมื่อ เวลาผ่านไปกับการเป็นนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านพารา รู้สึกเหมือนตัวเองได้สอนนักเรียนและได้เป็นครูเต็มตัวแล้ว ซึ่งก็ได้สอนนักเรียนตามปกติและมีการช่วยงานอื่นๆในโรงเรียนหลายๆอย่าง เช่นเข้าสอนแทนครู จัดตกแต่งห้องสมุด ช่วยทำงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของเด็กและช่วยครูพี้เลี้ยง จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ในคาบชมรมซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้หลายๆอย่างเขียน 21 Jun 2013 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)