อนุทิน #125481

การวางตัวตนได้บางครั้งรู้สึกเบา และย้อนกลับไปดูน้ำหนักที่เคยแบกไว้ จึงรู้ว่า เราโง่ กว่าฉลาดรู้ มากนัก...

เขียน:

ความเห็น (1)

ความเข้าใจทำให้เราเบาขึ้นเรื่อยๆ...