อนุทิน 125480 - dejavu monmon

dejavu monmon

เบื้องหลังข้อความจากอนุทินก่อน

  • ทุกคนอยากเป็นคนดี (จะของใครหรือมิติใดก็ตาม) แต่บางครั้งจิตก็ตกไปในที่ต่ำ กว่าจะรู้ตัวก็ต้องใช้เวลาจำนวนหนึ่งเพื่อแก้ไขตัวเองให้บริสุทธิ์ เมื่อพื้นฐานของคนคือจิตประภัสสร นั่นแสดงว่า เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ มนุษย์เราต้องดีกว่าขยะ
  • เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ ทำอย่างไรให้ใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง เหมือนที่เชื่อว่าจิตประภัสสร
  • ไม่มีชีวิต หมายถึง สงบ ระงับแล้ว
  • เรามีพระไว้ที่คอ เพื่อหวังว่า พระนั้นจะคุ้มครอง ทำไมเราไม่คุ้มครองตัวเองเองจากไม่ดีทั้งหลายทางกาย วาจา และใจ ส่วนภัยภายนอก ถ้าเหตุการณ์มันเพียงพอ มันก็ต้องเกิด ถ้าฝากประเทศไว้กับพระ บ้านเมืองเราก็คงสงบสุขไปนานแล้ว
  • เราไม่ได้มีปรัชญาของศาสตร์ดังกล่าวนั้นในชีวิตประจำวันจริง เช่น ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของคน (จิตวิทยา) เราจะไม่ทุกข์ร้อน เพราะเขาเป็นอย่างที่เขาเป็น ถ้าการเมืองที่ดีคืออย่างนี้ เราจะไม่มีปัญหาการเมือง เป็นต้น
๒๕๕๖๐๖๒๑-๐๗.๔๒น.

เขียน 21 Jun 2013 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)