อนุทิน 125479 - dejavu monmon

dejavu monmon

- ขยะนำมารีไซเคิลได้...เชื่อไหมว่าจิตดั้งเดิมของคนนั้นประภัสสร

- อย่านำส่วนเสียที่น้อยนิดให้กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะมีเรื่องยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่ายิ่งใหญ่นั้น

- พระดีอยู่ที่คอ แต่พระดีไม่มีชีวิต

- ทำไมต้องฝากชีวิตไว้กับสิ่งอื่น 

- การเรียน จิตวิทยา รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา ศาสนาฯลฯ ในประเทศไทยนั้น ล้มเหลว เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นแต่เพียงข้อมูลในตำรา

๒๕๕๖๐๖๒๑-๐๗.๒๙ น.

เขียน 21 Jun 2013 @ 07:29 ()


ความเห็น (0)