อนุทิน 125440 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ปัญหา จะเป็นอุปสรรค หรืออุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเรา"

อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

 ....  ขึ้นอยู่กับ... ความคิด ... การคิดของเรา .... นะคะ .....