อนุทิน 125414 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้ ถอดบทเรียนสุภาพสตรี 4 ท่าน พยายามอ่านมาหลายวัน กว่าจะถอดได้ เหนื่อย (ฮา)

ต่อไปคงสลับเป็นท่านสุภาพบุรุษบ้างแล้วล่ะ...

เขียน 19 Jun 2013 @ 19:39 ()


ความเห็น (1)

ตามไปดูค่ะ