อนุทิน 125412 - Wasawat Deemarn

| อนุิทิน ... ๔๔๓๕ |

"ที่พึ่งสูงสุด คือ ความถูกต้องของตนเอง"

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจ, เป็นภาษิตสูงสุดของชีวิต นับแต่การทำมาหากิน กระทั่งบรรลุวิมุิตติธรรม ทุกขั้นตอนล้วนต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องแห่งกฎธรรมชาติของทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์แปด ด้วยตัวเราเอง ชนิด กรรมใครกรรมมัน ไม่สามารถยืมจมูกคนอื่นหายใจ

(หนังสือ ๑๐๐ คมธรรมพุทธทาสภิกขุ)

เขียน 19 Jun 2013 @ 19:31 () แก้ไข 19 Jun 2013 @ 19:33, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีคนเคยพูดว่า" ถูกใจเป็นรอง  ถูกต้องเป็นหลักค่ะ"


เขียนเมื่อ 

คำดีครับพี่นก ;)...