อนุทิน 125401 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ระลึกถึงซึ่งครูผู้สอนสั่ง

เมื่อคราครั้งที่ฉันนั้นโง่เขลา

ก็ได้ครูแนะนำพร่ำขัดเกลา

จนมืดมนบางเบาได้เข้าใจ


ครูท่านสอนกลอนโคลงกลบท

หลากหลายรสบทร้อยกรองอันผ่องใส

แต่พากเพียรเลียนครูดูห่างไกล

ยังวนไปวนมาน่าอายนักเขียน 19 Jun 2013 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)