อนุทิน 125397 - Ka-Poom

  ติดต่อ

กัลยาณมิตรน่ะ มีตัวตนจริง
แล้วเราจะค้นพบเมื่อวิกฤติเข้ามาในชีวิต ... จะเห็นว่าคนที่ไร้เงื่อนไขกับเราจริงๆ แล้วมีใครบ้าง

...
ข้อคิดที่ได้ตระหนักรู้จากการสนทนากับเพื่อนผู้เป็นอีกหนึ่งกัลยาณมิตร


  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยืนยันว่า มีจริงครับ ;)...