อนุทิน 125379 - Ka-Poom

Ka-Poom

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกับเด็กๆ คือ
ได้สังเกตวิธีคิดของเขา ... และทำความเข้าใจ

คิดแบบธรรมหรือคิดแบบกิเลส เด็กเล็กๆ เมื่อคิดแบบกิเลส ถูกดัดด้วยธรรม เขาก็จะหยุด...ง่ายกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ และพัฒนาจิตให้สะอาด

ดังนั้น เด็กจึงเบิกบานเร็วมาก

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจคือ กระบวนการทางปัญญาภายในที่เคลื่อนไปแปรเปลี่ยนวิธีคิดของเด็กๆ นั้น ดำเนินไปอย่างไร


เขียน 19 Jun 2013 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)