อนุทิน 125371 - WEEKHAM

WEEKHAM

สวัสดีค่ะ..เช้าวันนี้ที่สดใส...


เขียน 19 Jun 2013 @ 10:10 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สังคมอุตสาหกรรมไทย ในระดับผู้ใช้แรงงาน ค่าจ้างวันละ 300 บาท และระดับถัดๆๆไป

 จุดประสงค์คือ :

ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักเรียนประดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะอะไรค่ะ? เมื่อย้อนดูตัวเองเมื่อสมัยจบม.3 ใหม่ หรือปัจจุบันผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ จะจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช. หรือ ม. 6 อยากเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม  ไม่ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกันมาเลย  ส่วนใหญ่ไม่รู้เลย

จากประสบการณ์ที่สัมภาษณ์คนเข้าทำงานมาสิบเอ็ดปี : น้องๆ ไม่มีพื้นฐานความรู้ความปลอดภัยกันจริงๆ น่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้อง ยก เข็น แบก หาม สารพัด อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล รองเท้านิรภัย  หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ฯลฯ  หากเรา(หมายถึง ในโรงเรียน)มีการสอนน้องๆ ให้มีจิต  สามัญ   สำนึก  ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุดในชีวิต ที่จะป้องกัน และทำให้พวกเขา  สามารถ ลดอาการบาดเจ็บได้ ไม่ว่าปัจจัยด้านไหน

จากที่ผ่านมา :

พบพนักงานบาดเจ็บจากโดนถังทับเท้า กระดูกแตก ต้องหยุดงานไป 3 สัปดาห์ (ถังหนัก 200ลิตร)

เพราะต้นเหตุคือ เขาไม่สวมรองเท้านิรภัย  หาก  เขาสวม จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ พอมาวิเคราะห์ทำให้รู้ว่า เขา(หมายถึงพนักงาน) คิดว่ายกแค่นิดเดียว คงไม่เกิด แต่พอเกิดขึ้ ความสูญเสีย ทั้งทางตรงทางอ้อมมากมาย 

มาคิดกลับ  หากพวกเราสอนเขาตั้งแต่ในโรงเรียน ก่อนเข้าโรงงาน   เราสามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้ ความสูญเสียก็ไม่เกิด ทุกคนปลอดภัยจากการทำงาน