ติดต่อ

อนุทิน #125363

 หากเรามีทักษะเชิงโยนิโสมนสิการ กระบวนการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงไปในความคิดและจิตใจให้สูงขึ้น หรือคิดบวกมากขึ้น หรืออาจใช้คำว่าคิดเป็นธรรมมากขึ้นนั่นเอง


  เขียน:  

ความเห็น (0)