อนุทิน 125356 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๒๙ |

"สินบน"

วันนี้อาจจะเป็นวันที่ผมเีขียนบันทึกมากที่สุด (๗ บันทึกแล้ว)

แ่ต่ดูเหมือนผมจำเป็นต้องเขียน ...

บันทึกล่าสุด ... "สินบน" มีโทษทางกฎหมาย และ "กรรม" มีจริง

การให้ “สินบน” นอกจากตามความหมายจะเป็นเรื่องการให้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังมีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้เป็นความผิดทั้งผู้ “ให้สินบน” และผู้ “รับสินบน” ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และมาตรา 149

เขียน 18 Jun 2013 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)